Ventilatie

Waarom is een goede ventilatie belangrijk ?

Frisse lucht is ons meest waardevolle bezit. Het vormt de basis voor ons welzijn en een goede gezondheid. De huidige nieuwbouwwoningen zijn goed geïsoleerd. Hierdoor speelt de ventilatie een cruciale rol. Door te ventileren wordt de gebruikte “slechte” lucht afgevoerd en verse “goede” buitenlucht toegevoerd.
Dit toevoeren en afvoeren van lucht kan op verscheidene manieren. De meest gekende zijn de systemen “C”, “vraaggestuurde ventilatie” en “D”.

Systeem “C” : mechanische afvoer, natuurlijke toevoer.

De lucht komt de woning binnen doorheen regelbare toevoeropeningen in de droge ruimtes (meestal d.m.v. “roosters in de ramen”). De vervuilde lucht wordt d.m.v. een ventilator uit de woning afgevoerd uit de vochtige ruimten. Doorstroomopeningen (bijvoorbeeld onder deur) zorgen voor een goede doorstroming doorheen de woning.

Vraaggestuurde ventilatie:

Bij dit type van ventilatie komt de verse lucht binnen via zelfregelende toevoerroosters in de droge ruimten. De vervuilde lucht wordt net zoals bij type C afgevoerd uit de vochtige ruimten. Bij de vraaggestuurde ventilatie worden er in de vochtige ruimten hygro-presence sensoren geplaatst. Wanneer één van deze sensoren een te hoge vochtigheid of aanwezigheid detecteert dan zal de ventilator automatisch naar een hogere snelheid schakelen om zo het optimale luchtklimaat te bereiken.

Systeem “D”: mechanische toevoer en afvoer.

Verse lucht wordt de woning binnengebracht in de droge ruimten d.m.v. een ventilator. Deze lucht verplaatst zicht via de doorstroomopeningen naar de vochtige ruimten. Hier zorgt een ventilator voor de afvoer van de vervuilde lucht.
Dit systeem wordt vooral met warmterecuperatie toegepast. De warme “vervuilde” lucht stroomt over een warmtewisselaar alvorens het naar buiten afgevoerd wordt. De koudere “verse” lucht doet hetzelfde. Hierdoor geeft de uitgaande luchtstroom een deel van de warmte af aan de ingaande lucht waardoor recuperatie ontstaat. Dit gebeurt zonder mengen of hergebruiken van lucht. Dit systeem “D” krijgt dus de voorkeur t.o.v. het systeem “C” omwille van zijn energiebesparing.

Tip van Stallo dhz

Bij een energiezuinige woning ligt de isolatie aan de basis. Dan pas kijken we hoe we een woning zo zuinig mogelijk kunnen verwarmen en ventileren. Deze 3 gaan “hand in hand”. Het is weinig interessant goed te isoleren en zuinig te verwarmen om vervolgens de warme binnenlucht zomaar af te voeren. Dit doet overige investeringen deels teniet.
Ook het toepassen van ventilatieroosters in de ramen doet de werking van het “super-isolerend-glas” verminderen.

Kortom de keuze van een systeem “D” voor ventilatie zou eigenlijk even vanzelfsprekend moeten zijn als een condensatieketel voor verwarming.

EPB-normen voor ventilatie
Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwingen met bouwvergunning voldoen aan de EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat). Een zeker niveau van thermische isolatie en energieprestatie (zuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie,…) is hiervoor vereist.

 

Openingsuren:

 

Maandag:     Gesloten
Dinsdag:       8:30 - 12:30  |  13:00 - 18:00
Woensdag:   8:30 - 12:30  |  13:00 - 18:00
Donderdag:  8:30 - 12:30  |  13:00 - 18:00
Vrijdag:         8:30 - 12:30  |  13:00 - 18:00
Zaterdag:      8:30 - 12:30
Zondag:        Gesloten

 

 

Onze contactgegevens:

 

Colmanstraat 44
9270 Kalken

info@stallo.be

09 365 45 00

 

Ondernemingsnummer

BE 0475.710.368