zaterdag, december 16, 2017

Onderhoud

Onderhoud

Wij stellen U ons nieuw onderhoudscontract voor het onderhoud van Uw olie- of gasketel van uw woning,
gelieve tevens nota te nemen van de algemene voorwaarden voor onderhoud.
Indien U gebruik maakt van Google-Chrome gelieve het dokument in te vullen , daarna opslaan op je computer en door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvraagformulier onderhoud CV ketel op MAZOUT
Aanvraagformulier onderhoud CV ketel op GAS
Document algemene verkoopsvoorwaarden voor onderhoud

Door op bovenstaande links te klikken wordt het betreffende document geladen. U kan dit rustig lezen en invullen. Het volstaat dit ingevuld via e-mail naar ons door te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarna wij het nodige doen.

Het Koninklijk besluit van 6 januari 1978 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 1978) verplicht u uw installatie jaarlijks te laten onderhouden. Hoewel genomen in het kader van de strijd tegen de luchtvervuiling, is dit besluit geheel in uw voordeel, daar uw verwarmingsketel efficiënter werkt als het goed onderhouden wordt.

Wie moet het onderhoud laten uitvoeren?
Degene die het gebouw bewoont (eigenaar of huurder) is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de installatie en voor het onderhoud, zelfs indien door een huur- of een ander contract deze kosten ten laste komen van een derde.
Waaruit bestaat dit onderhoud ?
  • het schoonmaken van de ketel
  • het afstellen van de brander
  • eventueel het vegen van de schoorsteen
Wanneer moet dit onderhoud worden verricht?
Jaarlijks, met een maximumtermijn van 15 maanden tussen twee onderhoudsbeurten. Voor gasketels dient het onderhoud slechts om de twee jaar te gebeuren.
Wie mag dit werk uitvoeren?
Een schoorsteenveger, een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf of een gekwalificeerde technicus mag de schoorsteen vegen en de ketel schoonmaken.
Alleen een GEKWALIFICEERDE BRANDERTECHNICUS mag het onderhoud en het afstellen van de mazoutbrander verrichten. Deze technicus moet erkend zijn door het Ministerie van Volksgezondheid.
Welke testen en controlemetingen worden er gedaan bij het afstellen van een brander?
  • De onderdruk in de schoorsteen
  • De rookindex
  • Het CO2- gehalte
  • De temperatuur van de gassen
  • Het rendement (moet hoger zijn dan 80%)
Hoe kunt u bewijzen dat u aan de voorschriften hebt voldaan?
Van de resultaten van de testen die de technicus heeft uitgevoerd moet een rapport opgemaakt worden, dit rapport moet door u en de technicus gedurende twee jaar vanaf de onderhoudsbeurt bewaren.

Het onderhoud verbetert het rendement van uw installatie. Wanneer een ketel goed onderhouden is, zijn de uitwisselingsvlakken volkomen schoon dankzij de verwijdering van ketelsteen en roet. Hierdoor verhoogt het rendement van uw installatie en zult u ook flink kunnen besparen op uw brandstof, wel 12% en meer, wat een hele vermindering op uw verwarmingsbudget kan betekenen.